سیستم اپلود را در سایت خود داشته باشید !!
با استفاده از این سرویس ما می توانید یک اپلود سنتر اختصاصی در سایت یا وبلاگ خود داشته باشید

نمونه:

کد جهت قرار دادن: